preskoči na sadržaj

Srednja strukovna škola Samobor

Login

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

1. nastavnika/icu elektrotehničke grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  5.1.2021.

Tekst natječaja je u prilogu... 

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

1. nastavnika/icu elektrotehničke grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno

2. nastavnika/icu hrvatskog jezika i književnosti - nepuno radno vrijeme - na određeno

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  25.11..2020.

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

1. nastavnika/icu računalne grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  14.9.2020.

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1. nastavnika/icu prve pomoći u cestovnom prometu – nepuno radno vrijeme – 2 sata ukupnog tjednog radnog vremena –na neodređeno -  1 izvršitelj/ica

2. strukovni učitelj/icu praktične nastave i vježbi iz frizerstva– puno radno vrijeme - na neodređeno - 1 izvršitelj/ica

3. nastavnika/icu matematike - puno radno  vrijeme - na neodređeno

4. nastavnika/icu računalne grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  27.8.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17 I 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020,  Srednja strukovna škola, Samobor objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručno komunikacijskog posrednika

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima stručno komunikacijski posrednik u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

Broj traženih osoba:       1 stručno komunikacijski posrednik/ica u nastavi nepuno radno vrijeme 35 sati tjedno                                       

Mjesto rada: Samobor - škola, Zagreb – praktična nastava (mjesto rada je  djelomično prilagođeno osobama s invaliditetom) Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

Prijevoz: u cijelosti 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19)
 • poznavanje hrvatskog znakovnog jezika
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Stručno komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

OPIS POSLOVA

Stručni komunikacijski posrednik posreduje u komunikaciji između učenika i okoline tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, prema izrađenome programu rada i uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole odnosno stručnog tima.

Poslovi stručnoga komunikacijskog posrednika su:

– pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira,

– pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika,

– pružati potporu učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika,

– dodatno objasniti/prevesti pojmove učeniku,

– poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima,

– poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima,

– pružati potporu u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima),

– ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave,

– surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima,

– obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

(Poslovi stručnoga komunikacijskog posrednika definirani prema potrebama učenika, odnosno skupine učenika u sklopu njegova programa rada mogu sadržavati neke ili sve navedene aktivnosti.)

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika
 5. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od dana objave natječaja)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje stručno komunikacijskog posrednika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua (u razdoblju 24.8.-2.9.2020. godine). Točna informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/index.html . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za stručno komunikacijskog posrednika u nastavi, obrazovna ustanova – srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je trideset (30) dana od dana objave natječaja.  (Natječaj je otvoren od 14.7.2020.  do 13.8.2020.)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Srednja strukovna škola, Andrije Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA STRUČNO KOMUNIKACISKOG POSREDNIKA/ICU  U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona  01/3365 200.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                            

KLASA:  602-03/20-16/04    
URBROJ: 238/27-56-20-01
Samobor, 13. srpnja 2020. godine

 

 

Ravnatelj:

Davor Škiljan, prof.

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1. nastavnika/icu prve pomoći u cestovnom prometu – nepuno radno vrijeme – 2 sata ukupnog tjednog radnog vremena –na neodređeno -  1 izvršitelj/ica

2. strukovni učitelj/icu praktične nastave i vježbi iz frizerstva– puno radno vrijeme - na neodređeno - 1 izvršitelj/ica

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  13.2.2020

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1. strukovnog učitelja/icu  praktične nastave i vježbi iz strojarske skupine predmeta – puno radno vrijeme

2. nastavnika/icu engleskog jezika – nepuno radno vrijeme – 11,5 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  10.10.2019.   do  18.10.2019.

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17 I 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020,  Srednja strukovna škola, Samobor objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručno komunikacijskog posrednika

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima stručno komunikacijski posrednik u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

Broj traženih osoba:       1 stručno komunikacijski posrednik/ica u nastavi nepuno radno vrijeme 37 sati tjedno                                       

Mjesto rada: Samobor - škola, Zagreb – praktična nastava (mjesto rada je  djelomično prilagođeno osobama s invaliditetom) Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019/2020

Prijevoz: u cijelosti 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19)
 • poznavanje hrvatskog znakovnog jezika
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Stručno komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

OPIS POSLOVA

Stručni komunikacijski posrednik posreduje u komunikaciji između učenika i okoline tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, prema izrađenome programu rada i uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole odnosno stručnoga tima.

Poslovi stručnoga komunikacijskog posrednika su:

– pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira,

– pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika,

– pružati potporu učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika,

– dodatno objasniti/prevesti pojmove učeniku,

– poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima,

– poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima,

– pružati potporu u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima),

– ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave,

– surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima,

– obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

(Poslovi stručnoga komunikacijskog posrednika definirani prema potrebama učenika, odnosno skupine učenika u sklopu njegova programa rada mogu sadržavati neke ili sve navedene aktivnosti.)

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika
 5. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje stručno komunikacijskog posrednika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Točna informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/index.html . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za stručno komunikacijskog posrednika u nastavi, obrazovna ustanova – srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.  (Natječaj je otvoren od 17.9.2019.  do 25.9.2019.)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Srednja strukovna škola, Andrije Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA STRUČNO KOMUNIKACISKOG POSREDNIKA/ICU  U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona  01/3365 200.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                            

KLASA:  602-03/19-16/03

URBROJ: 238/27-56-19-01

Samobor, 16.rujna 2019. godine

Ravnatelj:

Davor Škiljan, prof.

Natječaj

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1. nastavnik/ica strojarske skupine predmeta, rad na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

2. nastavnika/icu prve pomoći u cestovnom prometu – nepuno radno vrijeme – 2 sata ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

3.nastavnika/icu matematike -  puno radno vrijeme - na određeno (zamjena za neplaćeni dopust)- 1 izvršitelj/ica

4. strukovni učitelj/icu praktične nastave i vježbi iz frizerstva– puno radno vrijeme - na određeno (zamjena za bolovanje) - 1 izvršitelj/ica

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  28.8.2019.

Natječaj

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1. nastavnika/ce  psihologije,  rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 9 sati tj. , 1 izvršitelj

 

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi

3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

4. presliku domovnice,

5. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

6. uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ali ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  31.1.2019.  do  7.2.2019.

 
 
Natječaj

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1. nastavnika/icu estetike i umjetnosti, rad na određeno, nepuno radno vrijeme – 1h nastave tj. , 1 izvršitelj

 

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

 

Natječaj je otvoren od  7.12.2018  do  15.12.2018.

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020., Srednja strukovna škola, Samobor, A. Hebranga 26  objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:       __1__ pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme __38__sati tjedno

 

Mjesto rada: _Samobor i Zagreb__ (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018/2019

Prijevoz: u cijelosti  

Posebni uvjeti, popis poslova i ostale važne pojedinosti naći ćete u  sljedećem DOKUMENTU.

Natječaj je otvoren od 17.11.2018. do 25.11.2018.

 

 
 
 
Slobodna radna mjesta

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1. nastavnik/nastavnica prve pomoći u cestovnom prometu, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata  tjedno , 1 izvršitelj

2. nastavnik/nastavnica engleskog jezika- rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno, 1 izvršitelj

 

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor
 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole

 

Natječaj je otvoren od  25.8.2018. do  1.9.2018.

 
 
 
Slobodna radna mjesta

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


1. strukovnog učitelja – majstor/ica  kozmetičar/ka, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj 

2. nastavnik/nastavnica prve pomoći u cestovnom prometu, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno , 1 izvršitelj

3. nastavnik/nastavnica povijesti umjetnosti- rad na određeno, nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno, 1 izvršitelj

4. nastavnik/nastavnica njemaškog jezika- rad na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj

5. nastavnik/nastavnica matematike i računalstva- rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10,5 sati nastave tjedno , 1 izvršitelj

Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst /“N.N.“ br. 126/2012/ i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N.N.“ br. 94/2013 i 152/2014/.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
Životopis, domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o radnom stražu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.
Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365 200.

Natječaj je otvoren od  1.12.2017. do  9.12.2017.

Slobodna radna mjesta

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


1. strukovnog učitelja – ing. elektrotehnike ili ing. računarstva, rad na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

2. nastavnik/nastavnica strojarske skupine predmeta - dipl. ing. strojarstva, rad na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

3. nastavnik/nastavnica psihologije - prof. psihologije, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 4 sata tjedno, 1 izvršitelj

Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst /“N.N.“ br. 126/2012/ i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N.N.“ br. 94/2013 i 152/2014/.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
Životopis, domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o radnom stražu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.
Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365 200.

Natječaj je otvoren od  18.9.2017. do - 26.9.2017.

Slobodna radna mjesta

Samobor, 23.6.2017.

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


1. strukovnog učitelja – ing. elektrotehnike, rad na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

2. strukovnog učitelja – majstora kozmetičara, rad na određeno, skraćeno radno vrijeme, 1 izvršitelj

Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst /“N.N.“ br. 126/2012/ i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N.N.“ br. 94/2013 i 152/2014/.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
Životopis, domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o radnom stražu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.
Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365 200.

Natječaj je otvoren od  23.6. 2017. do -30.6.2017.

 
7.7.2017.
 
 Škola od Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji nije dobila suglasnost za objavu istih, stoga je natječaj za oba radna mjesta poništen.
Slobodno radno mjesto

2. svibnja, 2017.

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz  Samobora  raspisuje

NATJEČAJ

ZA  RADNO  MJESTO:                                                    

1.Prof./ica matematike i informatike – rad na određeno,  skraćeno radno                    vrijeme, 9,5 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj                       

      Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst   /“N. N.“ br. 126/2012./ i  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N. N.“ br. 94/2013. i 152/2014/.         

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili  preslici:

-Životopis,

-Domovnicu,

-Rodni list,

-Diplomu,

-Potvrdu o radnom stažu

-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.

Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na  adresu:  Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor,  s naznakom «za natječaj»

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon  01/3365-200.

Slobodna radna mjesta

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13 i 152/14)  te članka 86. Statuta Srednje strukovne škole,Samobor,  Školski odbor Srednje strukovne škole iz Samobora  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                                                                       

Kandidat za ravnatelja/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti:

- sveučilišni diplomski studij ili
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
- specijalistički diplomski stručni studij,

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti  u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- životopis
- domovnicu
- diplomu o završenom studiju
- dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit
- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih bili dužni steći),
- dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice),
- uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

                                                                       

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku  8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo škole ili preporučenom pošiljkom na adresu:                                                                  

 

Srednja  strukovna  škola

Andrije Hebranga 26, 10430 Samobor

s  naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati»                  

                                                                 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će  biti obaviješteni pisanim putem u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.     

U  Samoboru, 4. ožujka, 2016.  

preskoči na navigaciju